Cuộc đời như chớp mắt.

CÁC BẠN ĐẾN NHÀ.

1 khách và 0 thành viên

NHẮN NHỦ MẾN THƯƠNG.

NGHỀ CAO QUÝ.

BLOG CỦA KIỀU OANH.

SỐ LƯỢT GHÉ THĂM

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Hỗ trợ trực tuyến

  • (KIỀU OANH)
  • (Kieuoanhcao@gmail.com)

  Cuộc sống quanh tôi.

  270.jpg Sang_ngang1.swf P1090549.jpg Mua_xuan_dau_tien2.mp3 CGVC.swf Pleiku_Than_Yeu__Tay_Nguyen.mp3 Tinh_khuc_buon_loan.swf Pleiku_Than_Yeu__Tay_Nguyen1.mp3 01_CHUC_MUNG_2011_.jpg KY_NIEM_TRUONG_XUA.swf 02_BONG_HONG_TANG_CO.swf Phuongyeuswf2.swf Mauchuvietbangchuhoadung.png CHUC_MUNG_83_.swf CHUC_MUNG_QTPN.swf

  Vui vui!

  LIÊN KẾT

  GIẢI TOÁN TRÊN INTERNET

  KẾT NỐI THÂN THƯƠNG

  Hãy nhìn về phía trước, bạn sẽ thấy cuộc đời luôn tươi sáng!

  ĐÔI BỜ QUÊ TÔI

  CHÀO MỘT NGÀY MỚI

  Lời của danh nhân.

  Tang cho cac em dang hoch hoac chuan bi hoc lop 9

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đào Anh Kiệt
  Ngày gửi: 03h:45' 12-06-2012
  Dung lượng: 481.0 KB
  Số lượt tải: 5
  Số lượt thích: 0 người
  ĐẠI TỪ QUAN HỆ
  The boy ............. you make fun of yesterday is my cousin.
  A. who
  B. whom
  C. that
  D. All are correct.
  
  Ann, ............. lives next door, is very friendly.
  A. who
  B. whom
  C. that
  D. All are correct.
  
  We went to Ha`s party, ............. we enjoyed very much.
  A. which
  B. whom
  C. that
  D. who
  
  John, ............. I have known for a very long time, is one my closest friends.
  A. whose
  B. whom
  C. that
  D. B&C are correct.
  
  Sally, ............. job involves a lot of travelling, is a way from home a lot.
  A. whose
  B. whom
  C. that
  D. which
  
  This new stadium, ............. can hold 90,000 people, will be opened next month.
  A. who
  B. whose
  C. which
  D. that
  
  My brother, ............. lives in Houston, is a doctor.
  A. who
  B. whom
  C. that
  D. A&B are correct.
  
  My office, ............. is on the second floor, is small.
  A. whose
  B. which
  C. that
  D. B&C are correct.
  
  She told me her address ............. I wrote down on a piece of paper.
  A. which
  B. that
  C. whose
  D. A&B are correct
  
  The sun, ............. is one of millions of stars in the universe, provides us with heat & light.
  A. which
  B. that
  C. who
  D. A&B are correct
  
  Tom made a number of suggestions, most of ............. were very helpful.
  A. whom
  B. which
  C. that
  D. who
  
  Mary has their brothers, all of ............. are married.
  A. which
  B. who
  C. whom
  D. that
  
  We were given a lot of people at the party, only a few of ............. I had made before.
  A. which
  B. whom
  C. who
  D. that
  
  There were a lot of information, most of ............. was useless.
  A. which
  B. whom
  C. who
  D. that
  
  I sent her two letters, neither of ............. she has received.
  A. which
  B. whom
  C. who
  D. that
  
  A café is a small restaurant ............. people can get a light meal.
  A. which
  B. whom
  C. where
  D. that
  
  My room has a very large window ............. you can see the whole lake.
  A. which
  B. whom
  C. where
  D. that
  
  Alaska, ............. my brother lives, is the largest state in the United States.
  A. which
  B. where
  C. who
  D. that
  
  This is the house ............. we often stay the summer.
  A. which
  B. whom
  C. where
  D. that
  
  Do you remember the clock tower ............. I first met you?
  A. which
  B. where
  C. whom
  D. that
  
  Tell me the reason ............. you were absent yesterday.
  A. which
  B. whom
  C. where
  D. why
  
  Do you know the reason ............. Laura doesn`t like me?
  A. which
  B. where
  C. why
  D. that
  
  There was a time ............. dinosaurs dominated the earth.
  A. which
  B. where
  C. when
  D. why
  
  The house in ............. I was born and grew up, it was destroyed in an earthquake ten years ago.
  A. which
  B. where
  C. when
  D. A&B are correct
  
  Summer is the time of the year ............. the weather is the hottest.
  A. which
  B. where
  C. when
  D. B&C are correct
  
  The reason ............. Jim has just lost his job is that he didn`t work hard enough.
  A. which
  B. where
  C. why
  D. when
  
  They hit the money a place ............. it was safe from robbers.
  A. which
  B. where
  C. when
  D. A&B are correct
  
  Please tell me the reason for ............. I should let you go.
  A. which
  B. where
  C. why
  D. that
  
  I know a wood ............. you can find wild strawberries.
  A. which
  B. where
  C. why
  D. that
  
  Can you suggest a time at ............. it will be convenient to meet?
  A. which
  B. when
   
  Gửi ý kiến

  MỖI NGÀY ĐỌC MÀ NGẪM.

  LIÊN KẾT THÀNH VIÊN