Hãy nhìn về phía trước, bạn sẽ thấy cuộc đời luôn tươi sáng!

KH KIỂM TRA HỌC KÌ I

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Cao Thị Kiều Oanh (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:52' 02-12-2014
Dung lượng: 66.5 KB
Số lượt tải: 0
Số lượt thích: 0 người

Phòng GD&ĐT Đak Đoa CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCSK’PAK’LƠNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 105/ KH-THCSKPKL Hà Bầu, ngày 01 tháng 12 năm 2014

KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC KIỂM TRA HỌC KỲ I, BẬC THCS, NĂM HỌC 2014-2015
Thực hiện công văn Số: 1185/ PGDĐT, ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đak Đoa về việc hướng dẫn tổ chức kiểm tra học kỳ I bậc THCS, năm học 2014 - 2015. Trường THCS K’PaK’Lơng xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra học kỳ I, bậc THCS, năm học 2014 -2015 như sau:
I/ ĐỐI VỚI KHỐI LỚP 9:
1. Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra theo đề chung ở 3 môn: Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh. Nội dung kiểm tra thuộc chương trình lớp 9 hiện hành (kiến thức đã học tính đến ngày 14/12/2014; hết tuần thứ 17 theo phân phối chương trình).
- Hình thức kiểm tra: Môn Toán kiểm tra theo hình thức tự luận 100%; 02 môn còn lại kết hợp giữa tự luận và trắc nghiệm ( Ngữ văn: Trắc nghiệm 2đ; Tự luận: 8đ; Tiếng Anh: Trắc nghiệm 6đ; Tự luận: 4đ).
2. Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra theo đề chung đối với 05 môn: Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Vật lý.
- Hình thức kiểm tra: Môn Lịch sử, Địa lý kiểm tra theo hình thức tự luận 100%; các môn còn lại kết hợp giữa tự luận và trắc nghiệm (Hóa học, Sinh học, Vật lý: Trắc nghiệm 3đ; Tự luận: 7đ).
* Lưu ý: Đối với môn Sinh học đề kiểm tra học kỳ phải được thực hiện ở cả hai nội dung lí thuyết và thực hành.
3. Phòng Giáo dục và Đào tạo in sao các đề kiểm tra chung của Sở, của Phòng Giáo dục và Đào tạo.
4. Trường tổ chức kiểm tra theo phân phối chương trình đối với các môn còn lại: Giáo dục công dân, Âm nhạc, Thể dục, Công nghệ.
- Nội dung kiểm tra thuộc chương trình lớp 9 học kỳ I hiện hành (kiến thức đã học tính đến ngày 14/12/2014).
- Lưu ý:
+ Đối với môn Công nghệ, Thể dục, Mĩ thuật, Âm nhạc đề kiểm tra học kỳ phải được thực hiện ở cả hai nội dung lí thuyết và thực hành.
+ Trường in sao đầy đủ các đề kiểm tra các môn Giáo dục công dân, Mĩ thuật, Âm nhạc, Thể dục, Công nghệ.
+ Thống nhất ra đề môn Địa lí tại Phòng GD ĐT, thời gian từ 7h30’ ngày 04 tháng 12 năm 2014, người thực hiện: Vũ Nữ Diễm Hồng.


* Thời gian làm bài của các môn có trong lịch kiểm tra dưới đây:
- Buổi sáng: Khối 8,9.
Ngày thi
Buổi
Môn thi
Thời gian làm bài
Giờ mở bì đề
( tại phòng kiểm tra) và phát đề cho học sinh
Giờ bắt đầu làm bài

17/12/2014
Sáng
(Thứ 4)
Địa Lý
45 phút
7h00 phút
7h05 phútHóa học
45 phút
8h20 phút
8h25 phútGDCD
45 phút
9h15 phút
9h20 phút

18/12/2014
Sáng
(Thứ 5)
Ngữ văn
90 phút
7h00 phút
7h05 phútVật lý
45 phút
9h05 phút
9h10 phút

19/12/2014
Sáng
(Thứ 6)
Toán
90 phút
7h00 phút
7h05 phútLịch sử
45 phút
9h05 phút
9h10 phút

20/12/2014
Sáng
(Thứ 7)
Tiếng Anh
45 phút
7h00 phút
7h05 phútSinh học
45 phút
8h20 phút
8h25 phútCông nghệ
45 phút
9h15 phút
9h20 phút

- Chuyên môn trường tổ chức ra đề, kiểm tra chung các môn còn lại của các khối lớp theo đúng phân phối chương trình.
* Tổ chức coi thi:
+ Đảm bảo mỗi phòng có 02 giáo viên tham gia coi kiểm tra.
+ Ngoài môn Toán, Lịch sử, Địa lý, đề kiểm tra các môn Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học gồm 02 phần trắc nghiệm và tự luận (in riêng). Mỗi môn kiểm tra phần trắc nghiệm trước, khi hết thời gian làm bài phần trắc nghiệm thì tiến hành thu bài và phát phần tự luận cho học sinh tiếp tục làm.
II/ ĐỐI VỚI CÁC KHỐI LỚP 6, 7:
Trường tự ra đề và tổ chức kiểm tra theo lịch chung:
Avatar

Kế hoạch mới!

 

 
Gửi ý kiến

Nhúng mã HTML