Cuộc đời như chớp mắt.

CÁC BẠN ĐẾN NHÀ.

0 khách và 0 thành viên

NHẮN NHỦ MẾN THƯƠNG.

NGHỀ CAO QUÝ.

BLOG CỦA KIỀU OANH.

SỐ LƯỢT GHÉ THĂM

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Hỗ trợ trực tuyến

  • (KIỀU OANH)
  • (Kieuoanhcao@gmail.com)

  Cuộc sống quanh tôi.

  270.jpg Sang_ngang1.swf P1090549.jpg Mua_xuan_dau_tien2.mp3 CGVC.swf Pleiku_Than_Yeu__Tay_Nguyen.mp3 Tinh_khuc_buon_loan.swf Pleiku_Than_Yeu__Tay_Nguyen1.mp3 01_CHUC_MUNG_2011_.jpg KY_NIEM_TRUONG_XUA.swf 02_BONG_HONG_TANG_CO.swf Phuongyeuswf2.swf Mauchuvietbangchuhoadung.png CHUC_MUNG_83_.swf CHUC_MUNG_QTPN.swf

  Vui vui!

  LIÊN KẾT

  GIẢI TOÁN TRÊN INTERNET

  KẾT NỐI THÂN THƯƠNG

  Hãy nhìn về phía trước, bạn sẽ thấy cuộc đời luôn tươi sáng!

  ĐÔI BỜ QUÊ TÔI

  CHÀO MỘT NGÀY MỚI

  Lời của danh nhân.

  KẾ HOẠCH HIỆU TRƯỞNG 2015 2016

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Cao Thị Kiều Oanh (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:13' 27-03-2016
  Dung lượng: 220.0 KB
  Số lượt tải: 0
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD & ĐT ĐAK ĐOA
  TRƯỜNG THCS K’PAK’LƠNG
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
  
  
  
  Hà Bầu, ngày 15 tháng 7 năm 2015
  
  KẾ HOẠCH CÁ NHÂN CỦA HIỆU TRƯỞNG
  NĂM HỌC 2015 – 2016
  Phần 1: TỔNG QUÁT
  1.1. Sơ lược về bản thân:
  - Họ và tên: Cao Thị Kiều Oanh - Chức vụ / Đơn vị:  Hiệu trưởng – Trường THCS K’PaK’Lơng. 1.2. Nhiệm vụ được phân công:
  * Phụ trách chung; Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của Phó Hiệu trưởng, Tổ chuyên môn, Giáo viên chủ nhiệm lớp, điều phối công việc để đảm bảo đúng chức trách thẩm quyền.
  * Phụ trách các lĩnh vực công tác cụ thể sau:
  - Công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên;
  - Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học; quản lý tổ chức bộ máy của nhà trường;
  - Quản lý giáo viên, nhân viên, học sinh; chỉ đạo quản lý chuyên môn, phân công công tác, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên; chỉ đạo quản lý và tổ chức giáo dục học sinh. Tiếp nhận học sinh chuyển trường;
  - Quản lý hành chính, tài chính, tài sản của nhà trường; chủ tài khoản, công tác kế hoạch, tài vụ, mua sắm trang thiết bị, xây dựng cơ bản và sửa chữa; ứng dụng CNTT vào quản lý và dạy học;
  - Công tác đối ngoại của nhà trường và phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị ngoài nhà trường;
  - Công tác thanh kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo; thi đua khen thưởng, kỷ luật giáo viên, nhân viên và học sinh. Xếp loại đánh giá cán bộ, giáo viên, nhân viên; tuyển sinh tuyển dụng, hội đồng xét lương. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí;
  - Tham gia giải quyết các công việc thuộc trách nhiệm của Phó Hiệu trưởng khi được đề nghị hoặc xét thấy cần thiết. Những vấn đề phát sinh vượt quá thẩm quyền giải quyết của Phó Hiệu trưởng phụ trách và những công việc khác mà Hiệu trưởng thấy cần phải trực tiếp giải quyết;
  - Chỉ đạo và phối hợp với các tổ chức: Công đoàn, Đoàn TNCSHCM, Đội thiếu niên tiền phong.
  - Phụ trách quản lý cơ sở vật chất của các phòng hành chính, phòng học và các phòng khác, chỉ đạo công tác lao động.
  - Trực tiếp phụ trách tổ: Khoa học xã hội.
  1.3 Đánh giá công tác quản lí năm học 2014 - 2015
  Những mặt đã đạt được:
  Công tác quản lí trong năm học 2014 - 2015 đã đạt được những kểt quả nhất định. Đó là: Số lớp và học sinh tương đối ổn định; tập thể sư phạm đoàn kết, có ý thức trách nhiệm, đồng sức, đồng lòng chăm lo cho sự nghiệp giáo dục của địa phương; năng lực chuyên môn của GV thường xuyên được bồi dưỡng, nâng cao; bảo quản và sử dụng trang thiết bị dạy học có hiệu quả; cảnh quan môi trường sư phạm xây dựng khá đẹp. Trong năm học, Trường được công nhận danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến.
  Tồn tại:
  - Đội ngũ GV trẻ vẫn còn nhiều hạn chế về kinh nghiệm, nghiệp vụ chuyên môn, phương pháp dạy học tích cực chưa được vận dụng đồng bộ và triệt để.
  - Việc sử dụng TBDH chưa thực sự triệt để, chưa có nhiều đồ dùng tự làm.
  - Chất lượng giáo dục còn chưa đạt kết quả cao và kết quả chưa đồng đều.
  Vẫn còn tình trạng học sinh chưa chuyên cần và bỏ học giữa chừng.
  Tỉ lệ học sinh giỏi toàn diện và giỏi các cấp chưa cao.
  Nguyên nhân:
  - Tình hình kinh tế địa phương còn nhiều khó khăn.Nhiều gia đình chưa quan tâm đúng mực tới việc học tập của con em.
  - Công tác quản lý còn gặp nhiều hạn chế trong việc thực hiện đổi mới.
  - Năng lực sư phạm và tổ chức các hoạt động giáo dục của một vài giáo viên còn hạn chế; một số giáo viên chủ nhiệm thiếu nhiệt tình, làm việc chưa khoa học.
  - Tổ chức một số hoạt động giáo dục còn thiếu tính đồng bộ, chưa phát huy sức mạnh và trí tuệ của tập thể, chưa lôi cuốn được hầu hết học sinh tham gia.
  Phần 2: NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
  Những căn cứ:
  2.1. Căn cứ pháp lí:
  Năm học 2015-2016, nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục, Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi
   
  Gửi ý kiến

  MỖI NGÀY ĐỌC MÀ NGẪM.

  LIÊN KẾT THÀNH VIÊN